Search This Blog

Monday, August 15, 2011

เถาวัลย์

มีเรื่องค้างคาใจมากว่ายี่สิบปี ...ทำไม?
ทำไมเถาวัลย์จึงพันเกี่ยวต้นไม้/ตอไม้/หรือสิ่งยืนต้นในลักษณะ "หมุนทวนเข็มนาฬิกา"
เหมือนเวลาเราเปิดฝาจุกขวด
เหมือนเวลาไขน๊อตคลายออก

ตรงข้าม ...เรา
ปิดขวด เราหมุนฝา "ตามเข็มนาฬิกา"
ขันน๊อต เราหมุนเกลียว "ตามเข็มนาฬิกา"

ตอนเรียนหนังสือ ครูสอนว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์จาก "ซ้ายไปขวา" (ตามเข็มนาฬิกา)
หมุนรอบตัวเองจาก "ขวาไปซ้าย" (ทวนเข็มนาฬิกา)
ทำไม?

ทำไมคนส่วนใหญ่ในโลกถนัด "ข้างขวา"
คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คนส่วนใหญ่ถนัด "ขวา"
คิดว่าน่าจะมีอะไรซักอย่างทำให้มันเป็นอย่างนั้น

แล้วความคิดก็กลับมาที่เถาวัลย์ ...
ทดลองจับมันพันต้นไม้ใหญ่ "จากซ้ายไปขวา"
พอมันตั้นหลักได้ มันก็ปรับตัวกลับมาพันจาก "ขวาไปซ้าย" ทวนเข็มนาฬิกา
เหมือนเดิม
คิดว่าน่าจะมีอะไรซักอย่างทำให้มันเป็นอย่างนั้น

No comments:

Post a Comment